ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

รายงานการประชุมชมรมฯ

สรุปประชุมชมรมฯวันที่ 21 พ.ค.62

2 ส.ค. 2562

สรุปประชุมถ่ายทอดเทคโนฯรุ่นที่ 3/62

2 ส.ค. 2562

สรุปประชุมถ่ายทอดเทคโนฯรุ่นที่2/62

23 ก.ค. 2562

สรุปประชุมถ่ายทอดเทคโนฯรุ่นที่1/62

8 ก.ค. 2562

การประชุมใหญ่ชมรมฯครั้งที่1/2562

8 พ.ค. 2562

การประชุมใหญ่ชมรมฯครั้งที่2/2561

8 พ.ค. 2562

การประชุมใหญ่ชมรมฯครั้งที่1/2561

8 พ.ค. 2562

การประชุมใหญ่ชมรมฯครั้งที่2/2560

8 พ.ค. 2562

การประชุมใหญ่ชมรมฯครั้งที่ 1/2560

8 พ.ค. 2562

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety