ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

แบบเสนอชื่อบุคคลดีเด่นปี 2562

แบบเสนอชื่อบุคคลดีเด่นปี 2562

รายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลดีเด่น

  1. การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่แนบมานี้ และสมัครได้เพียงท่านละ 1 สาขาเท่านั้น
  2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ติดในแบบเสนอชื่อ ควรเป็นภาพหน้าตรง และมีความชัดเจน
  3. แบบเสนอข้อ 8  ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (รวมเอกสารทั้งหมด ไม่เกิน 10 แผ่น) โดยไม่มีภาคผนวก
  4. ในข้อ 9 ความเห็นผู้เสนอและการลงนามรับรองต้องเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เท่านั้น
  5. ส่งแบบเสนอชื่อ ภายในวัน เวลาที่กำหนด โดยส่งเป็นไฟล์ pdf มายังอีเมล์ [email protected] หากส่งล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ขออนุญาตไม่รับพิจารณา (ไม่รับส่งทางโทรสาร และไปรษณีย์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety