ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ณ สนามกอล์ฟ บางไทร คันทรีคลับ

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ณ สนามกอล์ฟ บางไทร คันทรีคลับ

มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร และชมรมโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป   ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นรายได้สมทบทุนมูลนิธินายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร และการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป โดยดำเนินการจัดการแข่งขันใน วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562  ณ สนามกอล์ฟ บางไทร คันทรีคลับ
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในการนี้ มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร และชมรมโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ท่านส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหรือให้การสนับสนุนตามที่เห็นสมควร โดยสามารถโอนเงินเข้าร่วมหรือสนับสนุนไปยังบัญชี กอล์ฟ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เลขที่บัญชี 805-0-90693-0 และขอความกรุณาแจ้งผลการสนับสนุนไปที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ คุณอุดมศรี 089-6456638  โทรสาร 076-361333

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety