ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ชมรมฯ

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั...

กองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของโรงพยาบาลศูนย์/โ...

20 ธ.ค. 2564
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety