ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

โครงการชมรมฯ

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาลสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั...

การพัฒนาศักยภาพผู้นำมีความสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ ผลสำเร็จ  ผู้นำต้องฟันฝ่าปัญหา อุปสรรค...

20 ธ.ค. 2564
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety