ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

แถลงการณ์ เรื่องขอสนับสนุน ยกเลิกการใช้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

 แถลงการณ์ เรื่องขอสนับสนุน ยกเลิกการใช้ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส  และไกลโฟเซต

สืบเนื่องจากกระแสการเรียกร้องของสังคมรวมทั้งบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ออกมาสนับสนุน และร่วมรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกการนำเข้า และห้ามจำหน่ายสารพิษทางการเกษตรสามตัวคือ สารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส  และไกลโฟเซต  ซึ่งปัจจุบันมีอย่างน้อย 51 ประเทศทั่วโลก ยกเลิกการใช้ พาราควอต รวมทั้งหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน อทิเช่น มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

ทางชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ขอสนับสนุน มาตรการรณรงค์ดังกล่าวอย่างเต็มที่ ขอสนับสนุนต่อรัฐบาลให้ดำเนินการยกเลิกการนำเข้าและใช้สารพาราควอต  คลอร์ไฟริฟอส  และไกลโฟเซต และขอเชิญชวนให้ทุกโรงพยาบาลร่วมติดป้ายรณรงค์ถึงพิษภัยของสารพิษทางการเกษตร กันอย่างพร้อมเพียง

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะสามารถดำเนินการยกเลิกสารพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรงทั้งสามชนิดได้ในเร็ววัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า รัฐบาลมิได้เพิกเฉยต่อชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสร้างสังคมไทยที่สะอาด  ไร้สารพิษในระยะยาว  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety