ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ติดต่อเรา

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ที่ตั้ง
อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสุขภาพ/นวัตกรรมสาธารณสุข (ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป)
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อชมรม

โทรศัพท์

1.061-420-8849 2.089-663-6415

โทรสาร

-

อีเมล์

[email protected]

ผู้ประสานงานชมรมฯ

1.สิดาพร หมู่คำ (วิว) 2.ปภัสสร อุ่นเจริญ (โอปอล)

แบบฟอร์มติดต่อเรา

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety