ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

ตารางกิจกรรมชมรม

ปี

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฐมนิเทศน์ผู้อำนวยการใหม่
ตัดเสื้อสูทชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สำหรับ
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ใหม่)
โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรุ่นที่ 8/2564
กิจกรรม ปีที่จัด สถานที่จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนารองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 2560 เชียงราย, นครนายก, ตรัง, ขอนแก่น
2561 พุทธชินราช, นครพนม, สวรรค์ประชารักษ์, หาดใหญ่, เจ้าพระยายมราช
2562 นนทบุรี,สระบุรี,นครพิงค์,สงขลา,เลย,วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สำหรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย 2557 รุ่นที่ 1: เชียงใหม่/ลำพูน
2557 รุ่นที่2 : ราชบุรี,กาญจนบุรี
2557 รุ่นที่3 : จันทบุรี,ตราด
2558 รุ่นที่1 : สุราษฎร์ธานี,พังงา
2558 รุ่นที่2 : หนองคาย,บึงกาฬ
2558 รุ่นที่3 : เชียงราย,เชียงคำ
2559 รุ่นที่1 : ภูเก็ต,ตะกั่วป่า
2559 รุ่นที่ 2 : สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม
2559 รุ่นที่3 : เลย,หนองบัวลำภู
2560 รุ่นที่ 1 : พิจิตร,นครสวรรค์
2560 รุ่นที่2 : ประจวบฯ,ชุมพร
2560 รุ่นที่3 : ยโสธร,ร้อยเอ็ด
2561 รุ่นที่1 : สตูล,หาดใหญ่
2561 รุ่นที่2 : ระยอง,พุทธโสธร
2561 รุ่นที่3 : สุรินทร์,บุรีรัมย์
2562 รุ่นที่1 : มหาสารคาม,กาฬสินธุ์
2562 รุ่นที่2 : สังฆราช,ราชบุรี
2562 รุ่นที่3 : อุตรดิตถ์,แพร่
โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 2559 มุกดาหาร,ลำปาง
2560 พหลพลพยุหเสนา,กระบี่,รพ.ในประเทศกลุ่มอาเซียน
2561 เชียงราย,พังงา,สกลนคร
2562 วนส.,ขอนแก่น,สุโขทัย,หัวหิน
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ 2556 เชียงราย
2557 ชลบุรี
2558 หาดใหญ่
2559 ขอนแก่น
2560 เชียงใหม่
2561 ชลบุรี
2562 สุราษฎร์ธานี
โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ 2555 อยุธยา
2556 เขาใหญ่
2557 พุทธชินราช
2558 เพชรบุรี
2559 กระบี่
2560 ลำปาง
2561 ร้อยเอ็ด
2562 ร้อยเอ็ด
2563 808

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety