ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Thailand Regional and General Hospital Soceiety

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C

เกี่ยวกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

ความเป็นมาของชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

Center Hospital / General Hospital It is a provincial hospital and is the main host that has to be developed to be a strong system. Efficient And in the same direction as the policy of the Ministry of Public Health

Therefore, a hospital club, center / general hospital was established. To provide the development of hospitals, centers / general hospitals It is efficient and in the same direction. It is also a source of information that is an important factor in supporting services for management decisions that affect the success of the organization's development.  

 

 

 

ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
Thailand Regional and General Hospital Soceiety